Розроблено правову позицію й підготовлено позов про захист інтелектуальної власності ТОВ “Фінансовий клуб України”

Розроблено правову позицію й підготовлено позов про захист інтелектуальної власності ТОВ “Фінансовий клуб України”

Конкурент клієнта бюро, товариства “Фінансовий клуб України”, відтворив на своєму веб-сайті програму семінару, авторські права на яку належать клієнту. Для захисту виключних майнових прав ТОВ “Фінансовий клуб України” на програму семінару з оподаткування єдиним податком бюро розроблено стратегію дій і правову позицію в судовій справі. Направлено адвокатські запити про встановлення власника веб-сайта та реєстранта доменного імені. Юристами бюро і клієнта зібрано необхідні докази, сформовано справу і підготовлено проект позову. Позов направлено до господарського суду.

ВЕДЕННЯ СПРАВ У СУДАХ У БУДЬ-ЯКОМУ МІСТІ УКРАЇНИ ЗІ ЗРУЧНИМ ТРАНСПОРТНИМ СПОЛУЧЕННЯМ.

СПРАВИ

Надано юридичні консультації щодо суми та строку виплати спадкоємцям померлого учасника вартості частки в статутному капіталі товариства.

Консультаціями охоплено питання оподаткування податком на доходи фізичних осіб і військовим збором сум, виплачуваних товариством з обмеженою відповідальністю клієнта на користь спадкоємців у зв’язку з прийняттям...

Згідно цілей клієнта виконано податкове планування з вибором оптимальної організаційно-правової форми створення представництва іноземної компанії на території України.

Справа важлива для мінімізації витрат клієнта на сплату податків при створенні і діяльності в Україні постійного підрозділу з виконання представницьких функцій стосовно бізнесу...

Надано комплексні консультації щодо оподаткування в Україні доходу, виплачуваного нерезиденту за транспортне експедирування імпортованих товарів.

Розроблено рекомендації щодо оптимізації податку на прибуток з переходом від ставки 15% до звільнення від оподаткування на підставі міжнародної Конвенції між Україною і Угорською Республікою про уникнення...