Новий статут громадської організації в 2014 році. Зміни статуту громадської організації. Київ.

Новий статут громадської організації в 2014 році. Зміни статуту громадської організації. Київ.

Надано комплекс юридичних послуг Всеукраїнській громадській організації “Спортивна федерація глухих України” щодо приведення статуту та юридичного статусу громадського об”єднання та територіальних відокремлених підрозділів у відповідність до вимог нового Закону України “Про громадські об”єднання”.

Забезпечено реєстрацію нової редакції статуту, зміни відомостей про склад керівних органів та повідомлення про створення відокремлених підрозділів в областях.

ВЕДЕННЯ СПРАВ У СУДАХ У БУДЬ-ЯКОМУ МІСТІ УКРАЇНИ ЗІ ЗРУЧНИМ ТРАНСПОРТНИМ СПОЛУЧЕННЯМ.

СПРАВИ

Надано юридичні консультації щодо суми та строку виплати спадкоємцям померлого учасника вартості частки в статутному капіталі товариства.

Консультаціями охоплено питання оподаткування податком на доходи фізичних осіб і військовим збором сум, виплачуваних товариством з обмеженою відповідальністю клієнта на користь спадкоємців у зв’язку з прийняттям...

Згідно цілей клієнта виконано податкове планування з вибором оптимальної організаційно-правової форми створення представництва іноземної компанії на території України.

Справа важлива для мінімізації витрат клієнта на сплату податків при створенні і діяльності в Україні постійного підрозділу з виконання представницьких функцій стосовно бізнесу...

Надано комплексні консультації щодо оподаткування в Україні доходу, виплачуваного нерезиденту за транспортне експедирування імпортованих товарів.

Розроблено рекомендації щодо оптимізації податку на прибуток з переходом від ставки 15% до звільнення від оподаткування на підставі міжнародної Конвенції між Україною і Угорською Республікою про уникнення...