КРЕДИТНІ ТА ІПОТЕЧНІ КАНІКУЛИ НА ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ.

КРЕДИТНІ ТА ІПОТЕЧНІ КАНІКУЛИ НА ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ.

Законом №2120-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану», який набрав чинності 17.03.2022 р., запроваджено:

У період дії воєнного, надзвичайного стану та у 30-денний строк після його припинення у разі прострочення позичальником грошового зобов’язання за договором кредиту (позики) на користь банку або іншого кредитодавця (позикодавця), позичальник звільняється від відповідальності за ст. 625 ЦКУ (% річних та інфляційні втрати), та від обов’язку сплати неустойки (штрафу, пені) за таке прострочення. Неустойка та інші платежі, передбачені договором, нараховані включно з 24.02.2022 р. за прострочення (невиконання, часткове виконання) підлягають списанню кредитодавцем (позикодавцем).

Крім цього, в вищеуказаний період щодо нерухомого майна, яке належить фізичним особам та перебуває в іпотеці за споживчими кредитами, зупиняється дія статті 37 (у частині реалізації права іпотекодержателя на набуття права власності на предмет іпотеки), статті 38 (у частині реалізації права іпотекодержателя на продаж предмета іпотеки), статті 40 (у частині виселення мешканців із житлових будинків та приміщень, переданих в іпотеку, щодо яких є судове рішення про звернення стягнення на такі об’єкти), статей 41, 47 (у частині реалізації предмета іпотеки на електронних торгах) Закону "Про іпотеку".

Але ці послаблення не поширюються на нерухомість, оформлену в іпотеку за договорами, укладеними після 17.03.2022 р., або за договорами, до яких після цього дня за погодженням сторін вносилися зміни щодо продовження строків виконання зобов’язань та/або зменшення процентів, штрафних санкцій.

Також через воєнний стан в указаний період у разі прострочення споживачем виконання зобов’язань за договором про споживчий кредит споживач звільняється від відповідальності перед кредитодавцем за таке прострочення. У разі допущення такого прострочення споживач звільняється, зокрема, від обов’язку сплати кредитодавцю неустойки (штрафу, пені) та інших платежів, сплата яких передбачена договором про споживчий кредит за прострочення виконання (невиконання, часткове виконання) споживачем зобов’язань за таким договором. Забороняється збільшення процентної ставки за користування кредитом з причин інших, ніж передбачені ч. 4 ст. 1056 ЦКУ, у разі невиконання зобов’язань за договором про споживчий кредит у зазначений період. Неустойка та інші платежі, сплата яких передбачена договором про споживчий кредит, нараховані включно з 24.02.2022 р. за прострочення виконання за таким договором, підлягають списанню кредитодавцем.

Також постановою КМУ від 02.03.2022 р. №198-р "Про забезпечення здійснення розрахунків населення в умовах воєнного стану дозволено фізичним особам знімати чи платити кошти з рахунків, на які накладено арешт органами ДВС чи приватними виконавцями, без урахування такого арешту (якщо сума стягнення за виконавчим документом щодо боржника не перевищує 100 000,00 гривень). Це розпорядження застосовується до припинення чи скасування воєнного стану.

За постановою КМУ «Деякі питання нотаріату в умовах воєнного стану» №164 від 28.02.2022 р. забороняється вчинення виконавчих написів за кредитними договорами, які не є нотаріально посвідченими.

Щодо примусової реалізації майна у виконавчому провадженні при воєнному стані - наказ МЮУ від 10.06.2022 р. №2343/5 «Деякі питання примусової реалізації арештованого майна у виконавчому провадженні в період воєнного стану».

За Законом «Про виконавче провадження» з урахуванням змін від 15.03.2022 р. визначено, що на період до припинення або скасування воєнного стану на території України припиняється звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інший дохід боржника.

24.06.2022 р.

Коментувати