Гарантія на юридичні послуги | Договір про надання правової допомоги | Юридична консультація | Адвокат Писаренко О.О. | Київ | Pysarenko Law Office

В ЮРИДИЧНОМУ БЮРО ПИСАРЕНКА АДВОКАТОМ НАДАЄТЬСЯ НАСТУПНА ГАРАНТІЯ НА ЮРИДИЧНІ ПОСЛУГИ.

1. Укладенням договору адвокат підтверджує, що на основі здійсненого попереднього юридичного аналізу повідомлених/наданих Клієнтом обставин справи та документів, ним встановлено наявність фактичних і юридичних підстав для правових послуг і захисту інтересів Клієнта.

Укладенням договору адвокат підтверджує наявність належної кваліфікації, компетенції та можливості для надання послуг за предметом угоди.

2. Адвокат гарантує, що ним буде вжито розумний максимум зусиль на основі власних знань та досвіду для захисту інтересів Клієнта за умовами договору.

3. Виконання договору і відносини з Клієнтом здійснюватимуться таким чином, щоб Клієнт був задоволений співпрацею та діями, які вчиняються адвокатом у його інтересах за його дорученням та умовами договору.

4. Розмір гонорару і бюджет витрат, пов’язаних зі справою Клієнта, є визначеними в договорі про надання юридичної допомоги. Вказані суми не буде перевищено інакше, як за попередньо отриманою письмовою згодою Клієнта. Адвокат діятиме, намагаючися забезпечити економічну ефективність витрат Клієнта на юридичні послуги. На запит Клієнта буде надано щомісячний деталізований звіт про використання коштів.

5. Усі заяви/клопотання/інші юридичні документи буде розроблено/подано в інтересах Клієнта, викладених ним самим, а також розумно відомим адвокату, виходячи з власного професійного досвіду, фахових юридичних та економічних знань, засад розумності, добросовісності і справедливості майнових відносин, стороною яких є Клієнт, змісту та можливих наслідків фактичних обставин у його справі.

6. Вказані в попередньому пункті документи буде розроблено/подано для забезпечення отримання Клієнтом вигоди.

7. Обрані засоби правового захисту та адвокатської діяльності у момент надання послуг відповідатимуть законодавству.

8. Заяви/клопотання/інші документи в інтересах Клієнта буде надіслано у встановлений законом строк, якщо це залежить від адвоката.

9. Під час виконання договору про надання юридичних послуг адвокатом невідкладно, але в межах 24 годин, буде надано коротку обгрунтованоу відповідь на будь-яке звернення Клієнта.

10. Під час виконання договору про надання правової допомоги на запит Клієнта адвокатом невідкладно, але в межах 48 годин, буде забезпечено:
– проведення особистої зустрічі з Клієнтом в офісі адвоката для конфіденційних переговорів чи усних консультацій щодо питань, пов’язаних з юридичними послугами;
– усне роз’яснення стану виконання послуг, змісту й мети розроблених адвокатом документів, змісту судових ухвал/рішень у справі Клієнта, стадії розгляду справи Клієнта судом чи іншою особою, результати виконання послуг;
– уважне заслуховування Клієнта щодо будь-яких питань, пов’язаних з юридичними послугами;

Обсяг часу за цим пунктом може бути обмежено адвокатом 1,5 годинами.

11. На запит Клієнта адвокатом невідкладно, але в межах 72 годин буде надано:
– письмове пояснення змісту й мети розроблених адвокатом заяв/клопотань чи інших документів, підготовлених чи поданих до суду у справі Клієнта;
– письмове роз’яснення змісту судових ухвал/рішень, прийнятих у справі Клієнта;
– письмове пояснення щодо поточної стадії розгляду справи Клієнта в суді чи іншою особою та його можливих результатів;
– письмове пояснення змісту й мети розроблених адвокатом документів, підготовлених чи поданих за дорученням Клієнта;

Обсяг пояснень за цим пунктом буде достатнім для прийняття Клієнтом обґрунтованих рішень стосовно суті, наслідків, стану, результатів виконання юридичних послуг, проте може бути обмежений адвокатом 2-ма друкованими сторінками.

12. Зміст юридичних консультацій, роз’яснень, проектів заяв, договорів чи інших документів правового характеру, наданих Клієнту/розроблених адвокатом за умовами договору, відповідатиме нормам матеріального та процесуальному закону.

13. При виявленні самим адвокатом чи підтвердженні висновком науково-правової експертизи, складеним Центром науково-правових експертиз Науково-дослідного інституту інформатики і права Національної академії правових наук України, помилок у юридичному змісті вищевказаних документів адвокат невідкладно внесе у документи зміни чи викладе їх в новій редакції і подасть Клієнту чи до суду (якщо це є розумно доцільним і можливим).

14. На вимогу Клієнта замість внесення змін чи викладення документів в новій редакції адвокат поверне частину гонорару за послугу, при якій порушена гарантія, яка розраховується пропорційно обсягу цієї послуги у загальному обсязі послуги.

15. Договір між Клієнтом і адвокатом має вищу силу. Якщо договором про надання юридичних послуг буде погоджено інші умови, то вони підлягатимуть застосуванню.

16. Вищезазначена гарантія надається адвокатом, позаяк вказані в ній фактори знаходяться в межах його особистого контролю і професійних зусиль.

17. Гарантія не замінює й не заперечує Правил адвокатської етики, за якими будь-які матеріали про адвокатську діяльність не можуть містити заяв про вірогідність успішного виконання доручень, натяків, двозначностей, підґрунтя для введення потенційних клієнтів в оману.