Скасування податкової вимоги через ненадсилання ППР.

Скасування податкової вимоги. Ненадсилання ППР. Адвокат з податкових спорів.

Скасування податкової вимоги через ненадсилання ППР.

НЕПРАВИЛЬНЕ НАДСИЛАННЯ ПОДАТКОВОГО ПОВІДОМЛЕННЯ - ПІДСТАВА ДЛЯ СКАСУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ ВИМОГИ.

 

Для правомірності податкової вимоги, серед іншого, необхідне належне попереднє вручення податкового повідомлення-рішення платнику податків.

Невручення по установленій процедурі податкового повідомлення-рішення -  сильна підстава для оскарження і скасування податкової вимоги.

Верховний Суд нещодавно висловив позицію, що адреса надсилання податкового повідомлення-рішення платнику податків, яка, хоча й є фактичною, але не відповідає відомостям ЄДРПОУ, є підставою для визнання протиправною та скасування податкової вимоги.

Так за п.п. 14.1.153  ст. 14 Податкового кодексу України (далі-ПКУ) податкова вимога – це письмова вимога фіскального органу до платника податків щодо погашення суми податкового боргу.

В свою чергу, податковим боргом є сума узгодженого грошового зобов`язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), але не сплаченого платником податків у встановлений Кодексом строк, та нарахована на суму такого грошового зобов`язання пеня (п.п. 14.1.175 ПКУ).

За п. 57.3 ПКУ у разі визначення грошового зобов`язання контролюючим органом за підставами підпунктів 54.3.1 - 54.3.6 кодексу, платник податків зобов`язаний сплатити нараховану суму грошового зобов’язання протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання податкового повідомлення-рішення, крім випадків, коли протягом такого строку починає оскарження ППР.

За п. 59.1 ПКУ контролюючий орган надсилає (вручає) податкову вимогу, якщо платник податків не сплачує узгодженої суми грошового зобов`язання в установлені законодавством строки. 

Відтак, виключно після факту отримання податкового повідомлення-рішення платником податків і з цього моменту починається відлік строку на сплату чи оскарження ППР і можливість податкового органу скласти податкову вимогу.

ТОМУ, ПОДАТКОВА ВИМОГА МОЖЕ БУТИ СКЛАДЕНА І Є ПРАВОМІРНОЮ ВИКЛЮЧНО, ЯКЩО:

- ДПІ проведено податкову перевірку, складено акт; 

- прийнято податкове повідомлення-рішення про збільшення грошового зобов`язання з певного податку;

- після надсилання й отримання платником податкового повідомлення-рішення ним не сплачено чи не оскаржено ППР протягом 10 календарних днів.

За п. 42.2 ПКУ документи податкового органу вважаються належним чином врученими, якщо вони:

- надіслані за адресою (місцезнаходженням, податковою адресою) платника податків рекомендованим листом з повідомленням про вручення або

- особисто вручені платнику податків або його законному чи уповноваженому представникові.

За п.  45.2 ПКУ податковою адресою юридичної особи є її місцезнаходження, відомості про яке містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

ДОКУМЕНТИ ПОДАТКОВОГО ОРГАНУ Є НАЛЕЖНО ВРУЧЕНИМИ, ЛИШЕ ЯКЩО НАДІСЛАНІ ЗА ПОДАТКОВОЮ АДРЕСОЮ ЧИ ВРУЧЕНІ ПЛАТНИКУ ПІД ПІДПИС

У постанові № 826/18377/14 від 11.07.2019 р. Верховний Суд зазначає, що документи вважаються належно врученими, якщо надіслані на податкову адресу (місцезнаходження за ЄДРПОУ) платника податків рекомендованим листом з повідомленням про вручення або особисто вручені платнику податків або його законному чи уповноваженому представникові.

Право податкового органу на направлення податкової вимоги у разі визначення грошового зобов`язання за підставами п.п. 54.3.1 - 54.3.6 ПКУ виникає лише на 11-й день після отримання платником податкового повідомлення-рішення, якщо останній не розпочинає процедуру оскарження ППР.   

Якщо, замість податкової адреси надсилання, податкове повідомлення-рішення направляється на іншу, навіть фактичну адресу, і не отримується з пошти платником податків, то не вважається належно врученим.

Отже, коли податкові повідомлення-рішення не надсилаються ДПІ за юридичною (податковою) адресою (місцезнаходженням за ЄДРПОУ) платника, то не є належно врученими останньому.

Як наслідок, грошові зобов`язання за такими ППР не стають узгодженими, що  виключає правомірність складання фіскальним органом податкової вимоги. 

Складення податкової вимоги при не надсиланні на податкову адресу податкового повідомлення-рішення є передчасним і тягне визнання її протиправною  і скасування судом.

ЯКЩО ПЛАТНИК ПОДАЄ ЗВІТНІСТЬ ТА/АБО ПРОЙШОВ ЕЛЕКТРОННУ ІДЕНТИФІКАЦІЮ ОНЛАЙН, ТО ППР МОЖЕ НАДСИЛАТИСЯ ЧЕРЕЗ ЕЛЕКТРОННИЙ КАБІНЕТ

 За п. 42.4 ПКУ платники податків, які подають звітність в електронній формі та/або пройшли електронну ідентифікацію онлайн в електронному кабінеті, можуть здійснювати листування з фіскальними органами засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням Законів «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги».

Листування податкових органів з такими платниками здійснюється в електронній формі через надіслання в електронний кабінет та одночасно на е-мейл інформації про вид документа, дату та час його надіслання в електронний кабінет.

Датою вручення платнику податків документа є дата, зазначена у квитанції про доставку у текстовому форматі, яка відправляється автоматично з електронного кабінету. Якщо доставка документа відбулася після 18 години чи у вихідний чи святковий день, то датою вручення вважається перший наступний робочий день.

При неотриманні податковим органом квитанції про доставку документа в електронний кабінет протягом 2-х робочих днів з дня надіслання такий документ у паперовій формі на 3-й робочий день надсилається за податковою адресою платника податків рекомендованим листом з повідомленням про вручення або особисто вручається платнику податків.

При цьому строк доставки документа в електронний кабінет, визначений абзацом четвертим п. 42.4 ст. 42 ПКУ, не зараховується до строку надіслання документів, визначеного ПКУ.

Якщо пошта не може вручити платнику документ за податковою адресою з будь-яких причин, то документ вважається врученим платнику податків у день, зазначений поштовою службою в повідомленні про причини невручення.

Якщо платник податків отримав документ в електронній формі, то на його вимогу податковий орган надає відповідний документ у паперовій формі протягом 3-х робочих днів з дня надходження вимоги.

За п. 58.3 ПКУ податкове повідомлення-рішення вважається належним чином врученим платнику податків (крім фізичних осіб), якщо його надіслано у порядку ст. 42 ПКУ. 

Юридичний супровід скасування податкової вимоги чи ППР.
ЗАПИТ КОНСУЛЬТАЦІЇ ЧИ ПОСЛУГ

Податкове повідомлення-рішення вважається надісланим (врученим) фізичній особі, якщо його вручено їй особисто чи її представникові, надіслано на адресу за місцем проживання або останнього відомого місцезнаходження фізичної особи з повідомленням про вручення або у порядку, визначеному п. 42.4 ст. 42 ПКУ.

У такому самому порядку надсилаються податкові вимоги та рішення про результати розгляду скарг.

Додатково про оскарження та скасування податкових повідомлень-рішень і вимог - читайте за цим посиланням.  

Відповіді на запити: Скасування податкової вимоги. Неправильне надсилання податкового повідомлення-рішення. Адвокат з податкових спорів.

Писаренко Олександр Олексійович, адвокат з судового супроводу бізнесових і податкових спорів, магістр бізнес адміністрування.

Тел. +38 (044) 270 60 46
Тел. +38 (050) 719 10 16
E-mail: info@fides.com.ua
Лист:  Viber  Telegram  WhatsApp

8367
Ваша оцінка сторінки:
Середнє: 5 (2 голоси)