У справі про банкрутство боржника нашого клієнта сумарна кредиторська заборгованість становить 92 316 513,45 грн. На основі наших заперечень Господарський суд відмовив у призначенні ліквідатором особи, про яку клопотав боржник, так як є сумніви в її об’єктивності та незацікавленості на користь власників боржника. За клопотанням, поданим від імені клієнта-кредитора, ліквідатором призначений професійний арбітражний керуючий.