ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ОПЕРАТОРА ГРС ПРИ УПРАВЛІННІ ЙОГО АКЦІЯМИ "ЧОРНОМОРНАФТОГАЗОМ".

ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ОПЕРАТОРА ГРС ПРИ УПРАВЛІННІ ЙОГО АКЦІЯМИ "ЧОРНОМОРНАФТОГАЗОМ".

Інтерв'ю адвоката Писаренка О.О., інтернет видання "Українські новини"/ ukranews.com, "Група 41".

Питання: Чи має право компанія "Чорноморнафтогаз" скликати збори акціонерів і змінювати наглядові ради та правління операторів ГРС? Чи перетворює його на акціонера рішення щодо управління акціями?

Відповідно до Закону про АРМА агентство має право у виняткових випадках управління активами (корпоративними правами - акціями), на які накладено арешт у кримінальному провадженні, може здійснюватися шляхом їх передачі в управління підприємству, установі, організації, що належить до сфери управління міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, або господарському товариству, 50 і більше відсотків акцій (часток) якого знаходиться у статутних капіталах господарських товариств, частка держави в яких становить 100 відсотків (далі - підприємство), на підставі рішення Кабінету Міністрів України без дотримання вимог, передбачених частиною другою статті 21 Закону.

Управління активами здійснюється на підставі договору, укладеного відповідно до глави 70 Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

Відповідно до ст. 1029 ЦКУ за договором управління майном одна сторона (установник управління) передає другій стороні (управителеві) на певний строк майно в управління, а друга сторона зобов'язується за плату здійснювати від свого імені управління цим майном в інтересах установника управління або вказаної ним особи (вигодонабувача).

За ч. 5 ст. 1033 ЦКУ управитель, якщо це визначено договором про управління майном, є довірчим власником цього майна, яким він володіє, користується і розпоряджається відповідно до закону та договору управління майном. Договір про управління майном не тягне за собою переходу права власності до управителя на майно, передане в управління.

АТ "ДАТ "Чорноморнафтогаз" 100% СК власником якого є НАК "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ" який знаходиться у державній власності.

Враховуючи наявність виняткових випадків управління активами за ст. 21-1 Закону, АРМА мала право передати акції операторів газорозподільних систем в управління АТ "ДАТ Чорноморнафтогаз" при цьому, в договорі управління майном повинно бути визначено обсяг прав та обов’язків управителя.

Дії АТ "ДАТ Чорноморнафтогаз" є правомірними якщо:

  • є рішення Кабінету Міністрів України про передання активів АТ "ДАТ Чорноморнафтогаз»;
  • за відсутності виняткових обставин за ст.21-1 Закону, є укладений між Агентством та АТ "ДАТ Чорноморнафтогаз» договір управління арештованими активами;
  • у рішенні КМУ чи договорі надано право управителю скликати збори акціонерів і змінювати наглядови ради та правління операторів ГРС;
  • такі дії не призведуть до зниження вартості активами, інакше це порушення їхнього обов’язку за ч. 3 ст. 21 Закону.
  • такі дії не будуть збитковими для підприємства.

Питання: В який спосіб має відбутися зміна керівних органів операторів ГРС і як "Чорноморнафтогаз" може управляти пакетами акцій, які його права? Які права мають акціонери компаній, чиї пакети передано в управління "Чорноморнафтогазу"?

Управитель відповідно до Закону про АРМА має всі права, передбачені ЦКУ, ГКУ та Законом «Про акціонерні товариства» окрім права відчужувати активи, прийняті ним в управління.

Крім цього, управління здійснюється на умовах ефективності, а також збереження (за можливості - збільшення) їх економічної вартості.

Зацікавлені особи, у тому числі інші акціонери чи органи управління АТ можуть оскаржувати рішення, дії чи бездіяльність Управителя у спосіб визначений установчими документами товариства та ГПК України.

Якщо рішення, дії чи бездіяльність Управителя призвели до збитків, для доведення факту порушення Управителем обов’язку щодо управління активами потрібно:

  • щоб вони невід’ємно і безпосередньо стосувалися дій, прийнятих рішень або бездіяльності самого Управителя;
  • підтверджувалися зібраними у законний спосіб доказами, а саме аудитом, експертним висновком за результатами економічної експертизи, тощо.

За абз. 2 ч. 1 ст. 22 Закону «Про АРМУ» у разі встановлення фактів неналежного управління активами або спроб відчуження активів управителем Національне агентство повідомляє про це відповідним правоохоронним органам для перевірки і реагування згідно із законом та невідкладно здійснює заходи щодо зміни управителя відповідних активів.

У разі наявності складу кримінального правопорушення таку особу може бути притягнуто до кримінальної відповідальності.

У інших випадках Управитель може нести відповідальність за ст. 90 Закону про АТ на загальних підставах.

Питання: "Чорноморнафтогаз" (управитель пакетів акцій) та "Газмережі" (компанія, що має отримати в управління державні розподільні газопроводи - майно) входять в "Нафтогаз України". Можливий сценарій, коли "Чорноморнафтогаз" через прийняті рішення або своєю бездіяльністю призведе до позбавлення оператора ГРС можливості управляти газопроводами, що їх передадуть "Газмережам" разом з новою ліцензією. Фактично, оператор ГРС не зможе вести господарську діяльність через "управління" його акціями "Чорноморнафтогазом" та збанкрутує. Чи є це підставою для кримінального переслідування посадових осіб "Чорноморнафтогаз"?

Так, це є підставою для притягнення управителя та посадових осіб АРМА до кримінальної відповідальності.

За ч. 3 ст. 21 Закону управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті, здійснюється на умовах ефективності, а також збереження (за можливості - збільшення) їх економічної вартості. Управитель має право на плату (винагороду), а також на відшкодування необхідних витрат, зроблених ним у зв’язку з управлінням активами, що відраховуються безпосередньо з доходів від використання прийнятих в управління активів. Управитель не має права відчужувати активи, прийняті ним в управління.

За абз. 1 ч. 1 ст. 22 Закону у разі встановлення фактів неналежного управління активами або спроб відчуження активів управителем Національне агентство повідомляє про це відповідним правоохоронним органам для перевірки і реагування згідно із законом та невідкладно здійснює заходи щодо зміни управителя відповідних активів.

Відтак на управителя законом покладений обов’язок здійснювати управління майном за принципом ефективності, тобто збереження (за можливості - збільшення) їх економічної вартості.

Якщо дії управителя призвели до збитків та негативних наслідків, то порушення обов’язків тягне юридичну відповідальність, а саме:

  • дисциплінарну відповідальність за п. 9 ст. 10 Закону;
  • кримінальну відповідальність за ст. ст. 191, 364, 367 КК України.

За абз. 2 ч. 1 ст. 22 Закону у разі встановлення фактів неналежного управління активами або спроб відчуження активів управителем Національне агентство повідомляє про це відповідним правоохоронним органам для перевірки і реагування згідно із законом та невідкладно здійснює заходи щодо зміни управителя відповідних активів.

Питання: Як можна розцінювати оприлюднення аудіозаписів розмов підозрюваних до початку судового розгляду? Чи це законно та чи не є тиском на суд?

З юридичної точки зору ці записи не є доказами, поки їх не буде досліджено безпосередньо в суді. Для перевірки достовірності вказаних записів на критерії доказів, потрібно надати суду оригінали технічного засобу на який здійснювався запис й носія інформації, для того, що вони стали об’єктом експертного дослідження на автентичність голосу та наявності змісту розмов.

Крім того, суд перевірятиме законність походження, отримання та долучення у матеріали справи вказаних записів. Інакше такі докази є недопустимими і не повинні братися судом до уваги при ухвалені вироку.

Без наявності оригіналу та безпосереднього дослідження у суді вказані записи не мають значення для справи та не є доказом в розумінні кримінального процесуального закону.

Оприлюднення таких записів може дійсно сформувати негативну думку про одну зі сторін справи, яка, об’єктивно, є передчасною.

Позаяк судді є особами, досвідченими в правозастосуванні та юридичній практиці, такі оприлюднення не створюють на них тиску. Проте, для громадськості це має значення, справа набуває розголосу і вже під впливом громадськості, яка у свою чергу формує політичну думку, може створювати тиск на окремих суддів.

Травень, 2023.

Коментувати