КРЕДИТНА ІСТОРІЯ. ВЕДЕННЯ. КОРИСТУВАННЯ. ЮРИДИЧНА ЧИСТОТА.

КРЕДИТНА ІСТОРІЯ. ВЕДЕННЯ. КОРИСТУВАННЯ. ЮРИДИЧНА ЧИСТОТА.

Кредитна історія - сукупність відомостей про факти, суми, дати отримання та погашення позичальником кредитів чи інших грошових зобов'язань, зібраних в онлайн-базі даних бюро кредитної історії.

Користування відомостями шляхом отримання кредитного звіту є відкритим для фінансових установ чи за запитом позичальника. Історія позитивно чи негативно впливає на прийняття кредиторами рішень про надання грошового чи товарного кредиту.

Кредитна історія містить відомості, які передаються кредиторами, щодо обслуговування позичальником усіх кредитів. Інформація в кредитному бюро зберігається 10 років з дня погашення конкретного кредиту.

Недостовірність відомостей у кредитній історії виникає з непунктуальності чи недобросовісності кредитора (як правило, при напруженості відносин через неповернення кредиту, спір щодо суми зобов'язань, звернення стягнення на предмет застави чи іпотеки, судовий розгляд і т.п.).

Для виправлення інформації у кредитній історії позичальник має подати до кредитного бюро заяву, яку останнє перевіряє, комунікуючи з банком. Заява повинна містити обгрунтовання щодо неправильної інформації, яка потребує виключення. За результатами перевірки бюро змінює в кредитній історії відомості при умові відсутності заперечень кредитора.

Позичальник може звернутися безпосередньо до банку, який є суб'єктом створення інформації в кредитній історії, з вимогою перевірити та актуалізувати дані в базі кредитного бюро.

При відмові бюро чи банку у зміні неактуальної інформації позичальник може оскаржити в судовому порядку дії бюро, банку чи іншого кредитора.

Закон «Про організацію формування та обігу кредитних історій» визначає правові та організаційні засади формування і ведення кредитних історій, права суб’єктів кредитних історій та користувачів бюро кредитних історій, вимоги до захисту інформації, що складає кредитну історію, порядок утворення, діяльності та ліквідації бюро кредитних історій.

За Законом:
- бюро кредитних історій - юридична особа, виключною діяльністю якої є збір, зберігання, використання інформації, яка складає кредитну історію;
- користувач бюро - юридична або фізична особа - суб’єкт господарської діяльності, яка укладає кредитні правочини та відповідно до Договору надає і має право отримувати інформацію, що складає кредитну історію (банк чи фінансова установа);
- суб’єкт кредитної історії - будь-яка юридична або фізична особа, яка звернулася до користувача з метою укладення кредитного правочину або вже уклала кредитний правочин та щодо якої формується кредитна історія (позичальник).
За ч. 5 ст. 13 Закону суб’єкт кредитної історії може звернутися до бюро з письмовою заявою у разі незгоди з інформацією, що складає його кредитну історію, за винятком інформації про кредитний бал.
За результатами перевірки і відповідно до ч. 9 ст. 13 Закону бюро змінює чи вилучає з кредитної історії суб’єкта кредитної історії інформацію, що заперечується, якщо користувач, який надав цю інформацію, у п’ятнадцятиденний термін з моменту звернення до нього бюро не надав відповіді чи відповів про свої зміни згідно заяви позичальника.

Доцільний порядок дій для зміни чи виключення інформації в кредитній історії:

1. Письмове звернення до банку / кредитора, який надав інформацію в кредитну історію, про актуалізацію даних (у зв’язку з погашенням заборгованості по кредитному договору, невідображенням реального стану платежів, зверненням банком стягнення на предмет іпотеки і т.п.);
2. При бездіяльності банку чи як альтернатива - звернення до кредитного бюро про зміну чи виключення інформації з кредитної історії;
3. При відмові бюро чи кредитора - оскарження в судовому порядку порушення права позичальника.

 

Коментувати