ПДФО З РІЗНИЦІ МІЖ РИНКОВОЮ І ДОГОВІРНОЮ ЦІНОЮ ЧАСТКИ В СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ.

ПДФО З РІЗНИЦІ МІЖ РИНКОВОЮ І ДОГОВІРНОЮ ЦІНОЮ ЧАСТКИ В СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ.

Цікаве звернення клієнта. Після перевірки податкова служба нарахувала ПДФО і військовий збір 3,52 млн. грн. з різниці між ринковою вартістю частки в статутному капіталі і ціною її купівлі клієнтом. 

ДФС вважає, що позитивна різниця між ринковою вартістю частки в статутному капіталі, визначеною за даними балансу, і договірною ціною є доходом покупця.

Виходить, купив недорого - будь-ласка, сплати ПДФО з різниці.

Проте Податковим кодексом встановлено оподаткування операцій з інвестиційними активами (зокрема продажу корпоративних прав), за якими оподатковується інвестиційний прибуток продавця.

Податковими повідомленнями рішеннями порушено п.п. 164.2. та 164.2.9. ПКУ, за якими до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються інвестиційний прибуток від проведення платником податку операцій з цінними паперами, корпоративними правами (частками в статутному капіталі), крім доходу від операцій, зазначених у підпунктах 165.1.40 і 165.1.52 пункту 165.1 статті 165 цього Кодексу, 

а також порушено п. 170.2 ПКУ "Оподаткування інвестиційного прибутку", зокрема: 

- 170.2.2. Інвестиційний прибуток розраховується як позитивна різниця між доходом, отриманим платником податку від продажу окремого інвестиційного активу з урахуванням курсової різниці (за наявності), та його вартістю, що визначається із суми документально підтверджених витрат на придбання такого активу з урахуванням норм підпунктів 170.2.4-170.2.6 цього пункту (крім операцій з деривативами).

- 170.2.6. До складу загального річного оподатковуваного доходу платника податку включається позитивне значення загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами за наслідками такого звітного (податкового) року.

Загальний фінансовий результат операцій з інвестиційними активами визначається як сума інвестиційних прибутків, отриманих платником податку протягом звітного (податкового) року, зменшена на суму інвестиційних збитків, понесених платником податку протягом такого року.

Якщо загальний фінансовий результат операцій з інвестиційними активами має від'ємне значення, його сума переноситься у зменшення загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами наступних років до його повного погашення.

Порушено п.п. Е п.п. 14.1.54 ПКУ, за яким оподатковується доход віж продажу корпоративних прав (продавця, а не покупця). 

Крім цього, застосування поняття звичайної ціни для цілей оподаткування ПДФО допустиме виключно у випадку п.п. 164.2.17. ПКУ п.п. Е - у дохід включається вартість безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг), визначена за правилами звичайної ціни, а також суми знижки звичайної ціни (вартості) товарів (робіт, послуг), індивідуально призначеної для такого платника податку, крім сум, зазначених у підпункті 165.1.53 пункту 165.1 статті 165 цього Кодексу.  

Товаром є матеріальні та нематеріальні активи, у тому числі земельні ділянки, земельні частки (паї), а також цінні папери та деривативи, що використовуються у будь-яких операціях, крім операцій з їх випуску (емісії) та погашення, а не корпоративні права (п.п. 14.1.244 ПКУ). 

Крім цього, покупцем придбано, а не безоплатно отримано корпоративні права, які випливають із частки в статутному капіталі.

Вважаю, нарахування ПДФО з різниці між ринковою вартістю частки в статутному капіталі і ціною її купівлі покупцем є незаконним через відсутність об'єкта оподаткування. 

Буду радий посприяти зняттю податкових притязань в інтересах клієнта. Справа перспективна.

Липень 2020.

Коментувати