Скасування наказу ДПІ про позапланову податкову перевірку.

Скасування наказу ДПІ про позапланову податкову перевірку.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЗОВУ ШЛЯХОМ ЗУПИНЕННЯ ДІЇ ОСКАРЖУВАНОГО НАКАЗУ.

 

Підстави для призначення позапланової податкової перевірки визначаються у пункті 78.1 Податкового кодексу України.

Позапланова перевірка призначається наказом податкового органу, який разом з повідомлення про її проведення направляється платнику рекомендованим листом.

Наказ є незаконним, якщо в ньому не зазначено чи зазначено іншу, крім визначених п. 78.1 ПКУ, підстав для призначення позапланової перевірки.

При оскарженні правомірності наказу приймається до уваги наступне.

За ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

За п.п. 20.1.4, п. 75.1 ПКУ контролюючі органи мають право проводити відповідно до законодавства перевірки і звірки платників податків, зокрема:

- камеральні; Визнання протиправним та скасування наказу ДПІ про позапланову перевірку Податкова перевірка що робити Адвокат 2019

- документальні (планові або позапланові; виїзні або невиїзні);

- фактичні перевірки. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЗОВУ ШЛЯХОМ ЗУПИНЕННЯ ДІЇ НАКАЗУ ПРО ПЕРЕВІРКУ.

Документальною вважається податкова перевірка, предметом якої є:

- своєчасність, достовірність, повнота нарахування та сплати усіх передбачених ПКУ податків та зборів, а також дотримання валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи;

- дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами).

Документальна перевірка проводиться на підставі податкових декларацій (розрахунків), фінансової, статистичної та іншої звітності, регістрів податкового та бухгалтерського обліку, первинних документів, які використовуються в бухгалтерському та податковому обліку і пов'язані з нарахуванням і сплатою податків та зборів, виконанням вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, а також отриманих в установленому законодавством порядку фіскальним органом документів та податкової інформації, у т.ч. за результатами перевірок інших платників податків.

Позапланова перевірка не передбачається у плані роботи контролюючого органу. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЗОВУ ШЛЯХОМ ЗУПИНЕННЯ ДІЇ НАКАЗУ ПРО ПЕРЕВІРКУ.

ПОЗАПЛАНОВА ПОДАТКОВА ПЕРЕВІРКА ПРОВОДИТЬСЯ ВИКЛЮЧНО ЗА ПІДСТАВ ТА В ПОРЯДКУ СТ. 78 ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ

Якщо перевірку за наказом ДПІ призначено з посиланням на конкретну підставу, визначену в конкретному підпункті статті 78 ПКУ, але із змісту наказу вбачається, що її призначено з іншого (навіть співзвучного) питання, то це свідчить про відсутність визначеної в законі підстави для проведення позапланової перевірки.Визнання протиправним та скасування наказу про позапланову перевірку Податкова перевірка що робити Адвокат 2019

Посилання податкового органа лише на окремий підпункт статті 78 ПКУ не є достатнім для того, щоб чітко ідентифікувати передбачену законом підставу для призначення документальної позапланової невиїзної перевірки.

Верховний Суд в постанові №0440/5193/18 від 27 березня 2019 року погодився, що при наявності описаних обставин  наказ про проведення перевірки є протиправним та підлягає скасуванню.

За ст.ст. 78, 79 ПКУ платник податків може оспорити в суді рішення податкового органу про призначення перевірки.

Скасування наказу ДПІ про проведення перевірки здійснюється судом за адміністративним позовом. Визнання протиправним та скасування наказу ДПІ про позапланову перевірку Податкова перевірка що робити Адвокат 2019

При зверненні до суду платник податків має право подати клопотання про забезпечення позову шляхом зупинення дії оскаржуваного наказу ДПІ до набрання законної сили судовим рішенням.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЗОВУ ШЛЯХОМ ЗУПИНЕННЯ ДІЇ ОСКАРЖУВАНОГО НАКАЗУ ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕВІРКИ

Забезпечення позову обґрунтовується відсутністю можливості платника податків реалізувати недопуск податківців до проведення позапланової перевірки (на відміну від наявності такої можливості при плановій перевірці), через що неможливо в таких обставинах реалізувати захист інтересів платника, зокрема на висловлення незгоди із правомірністю оскаржуваного наказу.

За своїм змістом порядок проведення позапланової невиїзної документальної перевірки об’єктивно не передбачає для платника можливості недопуску перевіряючих.

Відтак виникає необхідність вжиття заходів забезпечення позову шляхом зупинення дії оскаржуваного наказу, бо іншого варіанту забезпечення дотримання прав та інтересів платника податків до прийняття судом рішення по суті спору законом не передбачено.

Якщо допустити, що на підставі оскаржуваного наказу буде проведена перевірка, та захист прав позивача стане неможливим. Через це, невжиття заходів забезпечення позову може ускладнити поновлення порушених прав та інтересів позивача до ухвалення рішення в адміністративній справі.

За ст. 150 КАСУ забезпечення адміністративного позову допускається як до його пред'явлення, так і на будь-якій стадії судового розгляду, коли:

1) невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду; або

2) очевидними є ознаки протиправності рішення, дії чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень, та порушення прав, свобод або інтересів особи, яка звернулася до суду, таким рішенням, дією або бездіяльністю.

За змістом статей 78, 79 ПКУ платник податків має право не погодитися з рішенням про призначення перевірки та оспорити його в суді.

Верховний Суд в постанові №0440/5193/18 зазначає, що проведення перевірки у період оскарження у судовому порядку рішення про її призначення та до вирішення питання про законність цього рішення є нівелюванням зазначеного права платника податку. Визнання протиправним та скасування наказу ДПІ про позапланову перевірку Податкова перевірка що робити Адвокат 2019

ЗАПИТ КОНСУЛЬТАЦІЇ ЧИ ЮРИДИЧНИХ ПОСЛУГ
НАДІСЛАТИ

За таких обставин задоволення клопотання позивача про забезпечення позову шляхом зупинення дії наказу до ухвалення рішення в адміністративній справі відповідає предмету позову, є співмірним з позовними вимогами та не перешкоджає податковому органу здійснювати його функції та повноваження. Визнання протиправним та скасування наказу ДПІ про позапланову перевірку Податкова перевірка що робити Адвокат 2019

Додатково щодо оскарження та скасування наказів податкових органів - на сторінці за посиланням.  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЗОВУ ШЛЯХОМ ЗУПИНЕННЯ ДІЇ НАКАЗУ ПРО ПЕРЕВІРКУ.

Писаренко Олександр Олексійович, адвокат, магістр бізнес адміністрування.

Тел. +38 (044) 270 60 46
Моб. +38 (050) 719 10 16
E-mail: info@fides.com.ua

27
Ваша оцінка сторінки:
Середнє: 5 (3 голоси)