Рейдерське захоплення ТОВ. Юридичний захист підприємства від рейдерства. Журнал “Фінансовий директор компанії” №2(37), 2018.

Писаренко Олександр Олексійович, адвокат, магістр бізнес адміністрування.

Рейдерське захоплення ТОВ. Юридичний захист підприємства від рейдерства. Журнал “Фінансовий директор компанії” №2(37), 2018.

Нахабство, зухвалість – і контроль над бізнесом та активами у рейдерських руках.

Товариства, що здається перебувають у безпеці, власниками яких є нерезиденти, можуть стати легкою ціллю для рейдерського захоплення за підтримки недобросовісних юристів.

Втім, модель, з якою прийшлось недавно зіткнутися при виконанні професійних послуг адвоката, може бути застосована і для інших підприємств в Україні.

Рейдерське захоплення підприємства шляхом фальсифікації архаїчно відоме. Але правове регулювання та поточні реалії державної реєстрації створили «допомогу» його нового розвитку.

Порядок рейдерського захоплення ТОВ, юридичний захист клієнта від яких було реалізовано:

1) Підробка печатки нотаріуса країни резиденції материнської компанії;
2) Скріплення печаткою підробленої довіреності материнської компанії на представництво на загальних зборах учасників ТОВ в Україні;
3) Виготовлення протоколу зборів учасників дочірнього підприємства про звільнення директора та призначення рейдера;
4) Візит представника по підробленій довіреності до нотаріуса в Україні для нотаріального посвідчення підпису на протоколі;
5) Подача новим «директором» документів про заміну керівника держреєстратору;
6) Реєстрація зміни директора в ЄДРПОУ;
7) Реалізація потрібних рейдеру дій, наказів, документів від імені виконавчого органу ТОВ.

Перша проблема, яка сприяє зазначеній моделі, полягає у відсутності у нотаріуса України можливості перевірити іноземну довіреність.

При перевірці повноважень представника материнської компанії нотаріус України позбавлений доступу до реєстру нотаріальних довіреностей іншої держави і офіційного доступу до реєстру підприємств цієї країни. Законодавство не зобов’язує українського нотаріуса перевіряти дійсність іноземної довіреності та повноваження особи, яка видала її від імені компанії-нерезидента.
Тому, іноземна довіреність приймається, в кращому випадку, відповідно до знань нотаріуса форми і змісту такого документа в конкретній державі, а в гіршому випадку – на зовнішній вигляд.

Друга проблема – відсутність у державного або іншого реєстратора України підстав відмовити в реєстрації зміни керівника при подачі протоколу зборів учасників.

Законом не покладений на реєстраторів обов’язок і не дана можливість перевіряти дійсність довіреності, виданої учасником. При отриманні зовні і за змістом правильно оформлених документів, передбачених Законом «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», реєстратор не має права зупинити розгляд або відмовити в реєстраційній дії по заміні керівника при рейдерському захопленні підприємства.

СКАСУВАННЯ РЕЄСТРАЦІЙНИХ ДІЙ ПРИ РЕЙДЕРСТВІ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ НАКАЗОМ КОМІСІЇ МІНЮСТУ ЧИ РІШЕННЯМ СУДУ 

При юридичному захисті від рейдерського захоплення скасування реєстраційних дій може бути здійснено:

1) Наказом комісії Міністерства Юстиції України за результатами розгляду спеціальної скарги на рейдерське захоплення підприємства, поданої підприємством або учасником;

2) Рішенням суду за позовом підприємства або учасника.

Розгляд Мін’юстом займає 2-4 тижні. Але може бути реалізований по обґрунтованій скарзі, для якої, в свою чергу, потрібні копії документів з реєстраційної справи, на підставі яких виконане рейдерське захоплення.

Отримання таких документів – третя проблема.

«Порядком надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» від 10.06.2016 р. N1657/5 Міністерства юстиції України встановлено, що документи з реєстраційної справи в паперовій формі надаються за запитом встановленої форми відповідної юридичної особи, поданим в центр адміністративних послуг. Уповноважена особа ЦНАП за допомогою програмних засобів ЄДРПОУ повинна сформувати, зареєструвати і роздрукувати запит, що підписується заявником.

Але на сьогодні документи на запит не видаються; запити в центрах адміністративних послуг не приймаються і не формуються через відсутність технічної можливості «у зв’язку з приведенням програмного забезпечення у відповідність до вимог нової редакції Закону «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань».
На звернення надсилається розлога відмова з приведенням вищевказаного і рекомендацією подати ухвалу суду або слідчого судді.

Тому, скарга може бути подана за раціональним припущенням, на підставі відомостей із особистого прийому у начальника і держреєстратора відповідного управління державної реєстрації, з клопотанням до комісії Мін’юсту про витребування і надання для ознайомлення матеріалів оскаржуваної реєстраційної дії.

Комісія Мін’юсту за скаргами в сфері держреєстрації є спеціалізованим органом, який компетентно розглядає і відміняє безпідставні або незаконні реєстраційні дії при рейдерському захопленні підприємств.

Але звернення до неї за вказаних обставин рейдерства при виконанні професійних послуг адвоката є виправданим виключно при наявності порушень закону при прийнятті документів та здійсненні реєстраційних дій держреєстратором.
Законом не покладено на держреєстратора обов’язок і не дана можливість перевірки нотаріального посвідчення підписів учасників чи інших осіб на документах, що подаються для державної реєстрації.

При отриманні зовні і за змістом правильно оформлених документів держреєстратор не може призупинити або відмовити в реєстраційних діях при рейдерському захопленні підприємств.

При відсутності порушень закону зі сторони держреєстратора скасування реєстраційних дій здійснюється рішенням господарського суду (як похідної вимоги).

ЗАСОБИ ЮРИДИЧНОГО ЗАХИСТУ ПРОТИ РЕЙДЕРСЬКОГО ЗАХОПЛЕННЯ ЮРОСОБИ

Для розгляду судом потрібно 2-12 місяців через специфіку процесу, судової юрисдикції, обсягу позову, кількості забезпечуваних доказів

В залежності від конкретних обставин і рейдерських дій позов може подаватися до господарського суду (при відсутності вини та порушень зі сторони держреєстратора) чи до адміністративного (при вині та порушеннях закону держреєстратором).

В першому випадку вимоги щодо реєстраційних дій розглядаються господарським судом у спорі з корпоративних відносин чи з правочинів щодо корпоративних прав, як похідні.

В другому випадку визнання протиправними й скасування реєстраційних дій держреєстратора здійснюється адміністративним судом в публічно-правовому спорі.

Через тривалість, передбачені законом засоби не забезпечують захисту підприємства в режимі реального часу. Відсутність миттєвої протидії з боку державних органів сприяє вказаному рейдерському захопленню ТОВ.
Відповідно, оперативний юридичний захист повинен базуватися на повноваженнях органів підприємства, професіоналізмі і комунікаційних якостях залучених осіб.

Завдання швидкого реагування, застосовні рішення і рекомендації щодо запобігання подібних ситуацій – нижче.

Ефективні засоби юридичного захисту від рейдерського захоплення підприємства:

• Обговорення факту захоплення, обставин і документів виконаних реєстраційних дій на прийомі у начальника відповідного управління державної реєстрації за участю держреєстратора;
• Отримання від нотаріуса, чий підпис і печатка підроблені, письмового підтвердження про відсутність нотаріального посвідчення довіреності;
• Подача суб’єкту реєстрації заяви про вчинення реєстраційних дій на підставі сфальсифікованих документів;
• Подача суб’єкту реєстрації запиту про видачу копій документів, поданих для зміни відомостей в ЄДРПОУ;
• Подача заяв до обслуговуючих банків про захоплення повноважень розпорядника рахунком, відсутності права розпорядження коштами у рейдера і блокування грошових операцій за підписом останнього;
• Заява поліції про рейдерське захоплення ТОВ і заподіяний збиток;
• Звернення до податкової інспекції для отримання інформації про банківські рахунки, відкриті за період з дня рейдерського захоплення;
• Подача заяви до органу фіскальної служби про блокування прийняття документів за підписом рейдера і видачі документів останньому;
• Подача заяви в комісію з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації Мін’юсту про скасування реєстраційних дій (в залежності від обставин);
• Подача позову в суд про скасування реєстраційних дій при рейдерському захопленні підприємства;
• Подача клопотання до суду про накладення арешту на майно та заборону здійснення реєстраційних дій.

На час розгляду скарги або позову особа-рейдер має бути відсторонена від повноважень керівника підприємства рішенням вищого органу з реєстрацією відповідних відомостей в ЄДРПОУ.
Звільнення особи-рейдера зборами учасників представляється неприпустимим, так як означає згоду з правомірністю останнього на посаді директора в період до звільнення.

Відправити запит в Юридичне бюро Писаренка
надіслати

Рекомендації юридичного захисту до уваги:

• Щоденний контроль за відомостями про підприємство за інформацією в ЄДРПОУ;

• Наявність довіреності підприємства, виданої на ім’я адвокатів, на представництво перед органами реєстрації, податкової служби, слідства, нотаріату, банків на випадок юридичного захисту від рейдерського захоплення ТОВ;

• Наявність довіреності, виданої засновником, на ім’я юристів на представництво і прийняття рішень на загальних зборах учасників підприємства.

Рейдерське захоплення ТОВ, Україна. Юридичний захист від рейдерського захоплення компанії. Професійні послуги адвоката. Антирейдер. Київ 2019.

Писаренко Олександр Олексійович, адвокат з судового супроводу бізнесових і податкових спорів, магістр бізнес адміністрування.

Тел. +38 (044) 270 60 46
Моб. +38 (050) 719 10 16
E-mail: info@fides.com.ua

641
Ваша оцінка сторінки:
Середнє: 5 (1 голос)