Передача виконавчого документа при зупиненні діяльності приватного виконавця.

Передача виконавчого документа. Зупинення діяльності приватного виконавця.

Передача виконавчого документа при зупиненні діяльності приватного виконавця.

ПЕРЕДАЧА ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ ПРИ ЗУПИНЕННІ ДІЯЛЬНОСТІ ПРИВАТНОГО ВИКОНАВЦЯ ЧЕРЕЗ ДИСЦИПЛІНАРНЕ СТЯГНЕННЯ.

За п. 4 ч. 1 ст. 42 Закону «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» діяльність приватного виконавця зупиняється, зокрема, у разі застосування до приватного виконавця дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення діяльності приватного виконавця - на строк, визначений у рішенні Дисциплінарної комісії про застосування до приватного виконавця дисциплінарного стягнення;

За ч.ч. 2, 3 ст. 42 Закону зупинення діяльності приватного виконавця на підставі пункту 4 частини першої цієї статті здійснюється на підставі рішення Дисциплінарної комісії шляхом видання наказу Міністерством юстиції України.

З дня внесення інформації про зупинення діяльності приватного виконавця до Єдиного реєстру приватних виконавців України приватному виконавцю забороняється здійснювати діяльність приватного виконавця, крім дій, пов'язаних із передаванням виконавчих документів іншому приватному виконавцю або відповідному органу державної виконавчої служби.

За ч. 5 ст. 42 у разі зупинення діяльності приватного виконавця на підставі пунктів 1 - 4, 6 частини першої цієї статті приватний виконавець зобов'язаний вирішити питання про його заміщення іншим приватним виконавцем.

У зазначених у цій частині випадках заміщення приватного виконавця здійснюється за погодженням із стягувачем на підставі договору, укладеного з іншим приватним виконавцем. У разі відсутності згоди стягувача приватний виконавець повертає виконавчий документ стягувачу або відповідно до рішення стягувача передає його відповідному органу державної виконавчої служби або іншому приватному виконавцю.

За ч. 7 ст. 42 приватний виконавець, який заміщує приватного виконавця, вчиняє виконавчі дії від свого імені та прикладає особисту печатку. Такий приватний виконавець зобов'язаний окремо вести діловодство за приватного виконавця, якого він заміщує.

За п. 4 розділу V «Інструкції з організації примусового виконання рішень», затвердженої наказом Мінюсту України №512/5 від 02.04.2012 р. виконавче провадження, яке перебуває на виконанні у приватного виконавця, за заявою стягувача передається іншому приватному виконавцю, який здійснює діяльність у виконавчому окрузі за місцем виконання рішення, або до відповідного органу державної виконавчої служби у разі:

припинення діяльності приватного виконавця;

зупинення діяльності приватного виконавця на підставі пунктів 1 - 4, 6 частини першої статті 42 Закону України "Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів";

самовідводу приватного виконавця.

У випадках, передбачених пунктами 1 - 4, 6 частини першої статті 42 Закону України "Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів" (крім випадку зупинення діяльності на підставі пункту 2 цієї частини за поданням ради приватних виконавців регіону), передача виконавчих проваджень здійснюється приватним виконавцем, який на підставі договору заміщує приватного виконавця, діяльність якого зупинена.

Відтак, при зупиненні діяльності приватного виконавця як дисциплінарного стягнення рішенням дисциплінарної комісії він має за заявою стягувача передати не тільки виконавчий документ, але й матеріали виконавчого провадження іншому приватному чи державному виконавцю.

ПРЕДСТАВНИЦТВО І ЗАХИСТ У ВИКОНАВЧОМУ ПРОВАДЖЕННІ
НАДІШЛІТЬ ВАШ ЗАПИТ

Щодо послуг адвоката з юридичного захисту в виконавчому провадженні - за цим посиланням. 

Писаренко Олександр Олексійович, адвокат з судового супроводу бізнесових і податкових спорів, магістр бізнес адміністрування.

Тел. +38 (044) 270 60 46
Тел. +38 (050) 719 10 16
E-mail: info@fides.com.ua

469
Ваша оцінка сторінки:
Голоси відсутні