Оподаткування в Україні доходів за консультаційні послуги іноземним замовникам.

Оподаткування доходів за консультаційні послуги іноземним замовникам.

Оподаткування в Україні доходів за консультаційні послуги іноземним замовникам.

МОЖЛИВІСТЬ НАДАННЯ ПОСЛУГ ЮРИДИЧНИМ ОСОБАМ-НЕРЕЗИДЕНТАМ ТА ПОДАТКИ ДО СПЛАТИ.

Надання послуг юридичним особам-нерезидентам та податки, які підлягають сплаті з отриманих від них доходів, залежать від організаційної форми українського суб’єкта господарювання та системи оподаткування, на якій він перебуває.

І. Фізичній особі-підприємцю у 2-й групі єдиного податку не доцільно надавати послуги юридичним особам-нерезидентам, бо квартальний дохід від таких послуг буде обкладено єдиним податком по ставці 15% від його суми, а також з наступного кварталу після отримання такого доходу ФОП повинен перейти в 3-ю групу.

ФОП відносяться до 2-ї групи за нормами Податкового кодексу України (далі-ПКУ), якщо здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства з річним лімітом доходу 834 розміри мінімальної заробітної плати (п.п. 2 п. 291.4 ПКУ).

Юридична особа-нерезидент не включається до платників єдиного податку та/або населення, тому надання їй послуг ФОП-ом в 2-й групі суперечитиме підпункту 2 п. 291.4 ПКУ.

При такій суперечності отриманий ФОП-ом дохід оподатковуватиметься за ставкою 15% (за п.п. 293.4 ПКУ) і підприємець має подати заяву про перехід у 3-ю групу з наступного кварталу після того, у якому ним надано послуги юридичній особі-нерезидентові (п.п. 9 п. 298.2.3 ПКУ).

ІІ. Більш прийнятним з точки зору оподаткування є отримання доходів за послуги фізичною особою у 3-й групі.

Іноземна оплата в цьому випадку обкладатиметься єдиним податком по ставці 5% від її суми.

При цій ставці ФОП не буде платником ПДВ (п.п. 2 п. 293.3 ПКУ).

ФОП 3-ї групи можуть здійснювати будь-які види діяльності, за винятком передбачених в п. 291.5.1 ПКУ, із будь-якими контрагентами при річному ліміті доходу 1167 розмірів мінімальної заробітної плати (п.п. 3 п. 291.4 ПКУ).

Юридична особа-нерезидент може замовляти і отримувати послуги у ФОП-а 3-ї групи.

Відтак, будь-який дохід ФОП-а 3-ї групи в межах 8285700 грн. у 2024 році остаточно обкладатиметься за ставкою 5%.

Негативною стороною переходу ФОП з 2-ї в 3-ю групу є збільшення суми єдиного податку на регулярні доходи від продажу товарів в Україні.

Якщо вами отримується близько 4 млн. грн. за рік від продажу товарів у межах звичайної господарської діяльності, то при перебуванні у 2-й групі з цього доходу ви сплачуєте єдиний податок по фіксованій ставці, загалом за 2023 рік - 16080 грн., у 2024 році - загалом 17040 грн.

Якщо ви перейдете в 3-ю групу, єдиний податок з цього ж самого доходу в річному вимірі складе 200 000 грн., бо під ставку 5% попадуть усі види отриманих доходів.

Позивною стороною перебування ФОП у 3-й групі є ставка 5%, якою остаточно обкладаються усі доходи в межах 1167 мін. зарплат. По-перше, кращих умов оподаткування доходів від послуг юридичним особам-замовникам податковим кодексом не передбачено; по-друге, такої сприятливої ставки не має ніде в Європі.

СТВОРЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - ПЛАТНИКА ЄДИНОГО ПОДАТКУ 3-Ї ГРУПИ ПО СТАВЦІ 5%.

ІІІ. Як варіант оптимізації витрат на сплату податків можна застосувати створення окремої юридичної особи, яка стане платником єдиного податку 3-ї групи по ставці 5%.

Для надання послуг та отримання валютних доходів від іноземних юридичних осіб створюється нове підприємство в Україні, яке обирає спрощену систему оподаткування у 3-й групі при ставці ЄП 5%.

Валютні доходи від наданих ним послуг іноземним замовникам, отримані на рахунок в українському банку, оподатковуватимуться за ставкою 5% в межах 8 285 700 грн. на рік.

Єдиний податок сплачуватиметься у гривнях з доходу, перерахованого по курсу НБУ на дату отримання.

Таке підприємство не буде платником ПДВ (п.п. 2 п. 293.3 ПКУ).

Після сплати єдиного податку доходи підприємства залишатимуться на його рахунку і в його власності. Використовувати їх підприємство може лише на власні потреби.

Щоб отримати ці доходи у вашу власність як фізичної особи, необхідно сплатити податок на дивіденди (9%) та військовий збір (1,5%) від суми виплати.

Виплата податку на дивіденди та військового збору є остаточним оподаткуванням доходу отримувача дивідендів (п. 170.5.4 ПКУ).

При отриманні підприємством доходу від послуг від іноземних замовників остаточні витрати на податки при важливій умові, що ви особисто станете власником коштів, складуть ЄП 5%, податок на дивіденди 9% та військовий збір 1,5%. Тобто реальна сумарна ставка на податки складе 14,975 %.

При цьому варіанті податок становить 9% (половинний розмір ставки, встановленої у п. 167.1 ПКУ) - для доходів у вигляді дивідендів по корпоративних правах, нарахованих юридичною особою, яка не є платником податку на прибуток (п. 167.5.4 ПКУ); сума дивідендів оподатковується військовим збором 1,5 % (п.п. 1.4 п. 161 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ).

СТВОРЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - ПЛАТНИКА ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ.

ІV. Як варіант оптимізації витрат на сплату податків можна розглянути спрямування валютних доходів від іноземних замовників на юридичну особу, яка перебуває на загальній системі оподаткування в Україні і є платником ПДВ.

При цьому варіанті доходи від послуг іноземним замовникам не обкладатимуться ПДВ.

Так, оподаткуванню ПДВ підлягає продаж послуг, лише якщо їх місце постачання  розташоване на території України.

Підпунктом 186.3 ПКУ визначено перелік послуг, місцем постачання яких вважається місце, в якому отримувач послуг зареєстрований як суб'єкт господарювання або місце постійного чи переважного його проживання.

Отже, якщо іноземному замовнику надаватимуться послуги з указаного переліку, то ПДВ не застосовуватиметься до доходів від них, оскільки місцем їх надання буде місце реєстрації отримувача послуг (за кордоном).

В п.п. 186.3 ПКУ є лише один вид послуг, прийнятний для застосування у діяльності з надання послуг, - консультаційні; тому договір та акти мають бути складені саме на них.

Отримані від консультаційних послуг валютні доходи включатимуться в загальну суму доходів юридичної особи.

Розмір податку на прибуток, який підлягатиме сплаті підприємством, залежатиме від розміру понесених ним витрат, пов’язаних з господарською діяльністю.

Якщо отримані доходи врівноважуватимуться господарськими витратами (наприклад, на купівлю товару, накопичення складу, оренду, зарплату і т.п.), то сума податку на прибуток може бути невеликою.

Для ухвалення остаточного рішення щодо прийнятності цього варіанту треба проаналізувати майновий стан, зміст і обсяги господарської діяльності конкретного підприємства.

Після сплати податку на прибуток отримані підприємством іноземні кошти залишатимуться на його рахунку і в його власності.

Щоб отримати їх у власність фізичної особи, необхідно сплатити податок на дивіденди (5%) та військовий збір (1,5%) від суми виплати (п. 167.5.2, п.п. 1.4 п. 161 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ).

Виплата цього податку та збору (загалом 6,5%) є остаточним оподаткуванням доходу отримувача дивідендів (п. 170.5.4 ПКУ).

Комплексний супровід вирішення податкових спорів
НАДІШЛІТЬ ВАШ ЗАПИТ ПОСЛУГ

Про оформлення передачі робіт/послуг ФОП для юрособи-замовника читайте у цій статті на сайті бюро.

Щодо оформлення передачі ІТ-послуг ФОП для юрособи-замовника - за цим посиланням.

Про негативні наслідки провадження діяльності, не зазначеної у реєстрі платників ЄП, ФОП 1-ї та 2-ї груп, читайте за цим покликанням.

Писаренко Олександр Олексійович, адвокат з судового супроводу бізнесових і податкових спорів, магістр бізнес адміністрування.

Тел. +38 (044) 270 60 46
Тел. +38 (050) 719 10 16
E-mail: info@fides.com.ua
Лист:  Viber  Telegram  WhatsApp

73
Ваша оцінка сторінки:
Голоси відсутні