Належний спосіб правового захисту при порушенні переважного права на купівлю частки в ТОВ.

Спосіб правового захисту при порушенні переважного права на купівлю частки в СК.

Належний спосіб правового захисту при порушенні переважного права на купівлю частки в ТОВ.

ПОЗОВ ПРО ПЕРЕВЕДЕННЯ ПРАВ ТА ОБОВ’ЯЗКІВ ПОКУПЦЯ ЧАСТКИ У СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ ТОВ.

Згідно ч. 1 ст. 167 Господарського кодексу України корпоративні права - це права особи, частка якої визначається у статутному капіталі (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами.

Отже корпоративні права учасника визначаються часткою в статутному капіталі господарського товариства, тобто обумовлені наявністю в особи прав на частку в статутному капіталі.

Корпоративні права не є об`єктом права власності та не можуть переходити у власність. Об`єктом права власності є частка в статутному капіталі товариства.

Ототожнення понять «корпоративні права» (так звані «права з частки») з правами на саму частку суперечить ст. 20 Закону «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та ст. 362 Цивільного кодексу, які стосуються виключного переважного права на придбання саме частки в статутному капіталі, а не «права з частки».

За ч. 4 ст. 362 ЦКУ у разі продажу частки у праві спільної часткової власності з порушенням переважного права купівлі співвласник може пред`явити до суду позов про переведення на нього прав та обов`язків покупця.

Подібне правило включає також ч. 5 ст. 20 Закону «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», за якою учасник товариства має право вимагати в судовому порядку переведення на себе прав і обов`язків покупця частки (частини частки), якщо його переважне право є порушеним.

Враховуючи зазначене, коли йде мова про порушення переважного права на купівлю частки в ТОВ, то має бути обраний правильний спосіб захисту для ефективного розгляду справи судом.

З цього питання Верховний Суд зазначає наступне. Захист порушених прав - це передбачені законом, договором чи визначені судом способи охорони цивільних прав у разі їх порушення чи реальної небезпеки такого порушення. Спосіб захисту обирається позивачем. Застосування конкретного способу захисту цивільного права залежить як від змісту права чи інтересу, за захистом якого звернулася особа, так і від характеру його порушення. Обраний позивачем спосіб захисту повинен здійснюватися у спосіб, встановлений умовами договору, положеннями законодавства, забезпечувати реальний захист і відновлення порушеного права / інтересу та можливість виконання прийнятого судового рішення під час виконавчого провадження. Отже порушені право та/чи інтерес мають бути захищені судом у спосіб, який є ефективним, тобто таким, що відповідає змісту відповідного права чи інтересу, характеру його порушення, невизнання або оспорення та спричиненим цим наслідкам, повинен забезпечити поновлення порушеного права, бути адекватним наявним обставинам (ВПВС 05.06.2018 №338/180/17, 11.09.2018 №905/1926/16, 30.01.2019 №569/17272/15-ц).

Відтак, коли позовні вимоги обґрунтовані порушенням переважного права позивача на придбання частки у праві спільної часткової власності, належним способом захисту його прав є позов про переведення на нього прав і обов`язків покупця частки (частини частки).

Належність та ефективність саме такого способу захисту порушених прав обумовлюється тим, що цей спосіб захисту безпосередньо передбачений законом та саме у такий спосіб (у разі задоволення позову) будуть відновлені порушені права / інтереси позивача. Саме по собі визнання судом за позивачем переважного права на придбання частки іншого учасника не призведе до захисту цього порушеного права (у разі, якщо будуть встановлені обставини наявності такого права та його порушення), оскільки фактично таке визнання буде декларативним, що не тягне за собою значущих для позивача наслідків у вигляді набуття права на частки інших учасників товариства (КГС/ВС у справі № 909/863/19 від 15.07.2021).

Супровід вирішення корпоративних спорів
НАДІШЛІТЬ ВАШ ЗАПИТ

Писаренко Олександр Олексійович, адвокат з судового супроводу бізнесових і податкових спорів, магістр бізнес адміністрування.

Тел. +38 (044) 270 60 46
Тел. +38 (050) 719 10 16
E-mail: info@fides.com.ua

365
Ваша оцінка сторінки:
Голоси відсутні