Несплата боргів в процедурі ліквідації підприємства і банкрутства підприємства. Газета “Юридична практика” № 46 (777) 2012 р.

Несплата боргів в процедурі ліквідації підприємства і банкрутства

Несплата боргів в процедурі ліквідації підприємства і банкрутства підприємства. Газета “Юридична практика” № 46 (777) 2012 р.

ПОГАШЕННЯ БОРГІВ ПРИ БАНКРУТСТВІ. ЗАХИСТ КРЕДИТОРІВ.

 

Практикуючи у цій сфері, приходжу до висновку, що щоб закінчити виконавче провадження і ухилитися від звернення стягнення органами ДВС на майно боржника власники останніх часто приймають рішення про ліквідацію підприємства.

По ст.ст. 49, 67 Закону „Про виконавче провадження” виконавче провадження підлягає завершенню з передачею виконавчого документа ліквідаційній комісії в випадку ліквідації юридичної особи-боржника.

Якщо цінне майно неплатоспроможного боржника перебуває під арештом на користь кредиторів, бажання вивести активи на пов’язану особу присутнє, а платити борги – відсутнє, менеджмент боржника наважується на процедуру банкрутства.

Але конкуренція між кредитором і боржником буває настільки сильною, що необхідна апеляція, щоб відкрити справу про банкрутство за заявою того чи іншого.

В інтересах власників – “скорочена” процедура банкрутства за ст. 51 Закону “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, що дозволяє в найкоротший термін оголосити боржника банкрутом, відкрити ліквідаційну процедуру та призначити ліквідатором колишнього директора або дружнього корумпованого арбітражного керуючого.

Це, в свою чергу, є гарантією прихильного ставлення до штучно створених (фіктивних) кредиторів, визнання їх завищених майнових вимог у процедурі банкрутства і дає можливість продажу активів за ціною і на умовах відповідно до рішення комітету кредиторів, в яких більшість голосів належить штучним “друзям”.

Але подача заяви про банкрутство за ст. 51 Закону можлива не раніше 2-х місяців з моменту публікації оголошення в пресі про ліквідацію юридичної особи боржника при внесенні відомостей про припинення цієї особи до державного реєстру підприємств та організацій, по результатам розгляду вимог кредиторів і після затвердження проміжного ліквідаційного балансу.

Кредитори, на чию користь з боржників раніше стягнуті суми за судовими рішеннями, не виконаними державною виконавчою службою, розуміючи це, готують тим часом свою заяву про банкрутство боржника, щоб захистити себе від зазначених неприємностей і за участю сумлінного “арбітражника” об’єктивно продати активи й досягти погашення майнових вимог.

Але подача кредитором заяви про банкрутство за ст.ст. 6, 7 Закону можлива не раніше 3-х місяців після закінчення встановленого строку погашення боржником його вимог, що на практиці обчислюється судами від дати постанови про відкриття виконавчого провадження ДВС за виконавчим документом на користь кредитора.

Таким чином, дії протилежних сторін стримуються строками і необхідними формальностями.
В результаті іноді трапляється, що до суду надходять заяви і кредитора і боржника з розривом у кілька днів.
Якщо боржник більше “дружить” з судом, то справу про банкрутство порушать саме за його заявою, навіть якщо вона подана на кілька днів пізніше кредитора. За ст. 11 Закону суддя виносить ухвалу про відкриття провадження не пізніше 5 днів з дня подачі заяви. Справу відкриють за заявою боржника в той же день, а кредитору відмовлять у прийнятті заяви у 5-денний термін, пославшись на вже відкриту справу про банкрутство.
Це порушує інтереси кредитора.

АПЕЛЯЦІЙНА СКАРГА НА УХВАЛУ ПРО ВІДМОВУ КРЕДИТОРУ У ПРИЙНЯТТІ ЗАЯВИ ПРО ПОРУШЕННЯ СПРАВИ ПРО БАНКРУТСТВО

У зразку апеляційної скарги наводиться обгрунтування скасування ухвали про відмову кредитору в прийнятті його заяви у цьому випадку.

Апеляційна скарга на відмову в прийнятті заяви про банкрутство (зразок). 

30 жовтня 2012 р.

Харківський апеляційний господарський суд
через Господарський суд Полтавської області

Апелянт: ТОВ „Холдінг”
адреса представника:
м. Київ вул. Михайлівська, буд. 22А
Боржник: ТОВ “Ванс”
м. Полтава,
вул. Михайлівська, буд. 22А

АПЕЛЯЦІЙНА СКАРГА
на ухвалу Господарського суду Полтавської області
№1/503/12 від 09.06.2012 р. про відмову у прийнятті заяви
про порушення справи про банкрутство

Ухвалою Господарського суду Полтавської області №1/3/12 від 09.06.2012 р. (далі-Ухвала) відмовлено Апелянту у прийнятті заяви про порушення справи про банкрутство Боржника на підставі того, що стосовно Боржника начебто вже було порушено справу про банкрутство.
Ухвала суперечить матеріальному закону і порушує інтереси Апелянта, а тому він вимагає її скасування.
Апеляційні вимоги ґрунтуються на такому.

По-перше.

За ст. 8 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” (далі – Закон) встановлено, що:
1) суддя господарського суду приймає заяву про порушення справи про банкрутство, подану з дотриманням вимог цього Закону та Господарського процесуального кодексу України;
2) суддя господарського суду відмовляє у прийнятті заяви, якщо стосовно боржника вже порушено справу про банкрутство;
3) у разі відмови виноситься ухвала, яка направляється заявнику не пізніше п’яти днів з дня надходження заяви.
Із змісту цієї статті випливає, що суд може відмовити у прийнятті заяви кредитора виключно у випадку, якщо на день її подання вже було порушено справу про банкрутство боржника.
Господарський суд Полтавської області (далі-Суд) порушив цей імперативний припис.
Так, Апелянт як кредитор подав заяву про банкрутство Боржника 05.06.2012 р. за вх. №728, що підтверджується штемпелем Суду (копія заяви додається).
Станом на 05.06.2012 р. Судом не тільки не було порушено справу про банкрутство Боржника за його власною заявою, а і взагалі така заява в Суд не надходила.
Підставою відмови у прийнятті заяви Апелянта Суд зазначив ухвалу Господарського суду Полтавської області №1/504/12 від 06.06.2012 р., якою порушено справу за заявою самого Боржника за ст. 51.
Але, ця ухвала датована після дня подання Апелянтом заяви до Суду, і прийнята за заявою Боржника, поданою після дня подання Апелянтом своєї заяви.
За вхідним штемпелем Суду на заяві Боржника вбачається, що вона подана 06.06.2012 р., на день пізніше і за більш пізнім вхідним номером, чим заява Апелянта.
Крім того, Ухвала Господарського суду Полтавської області №1/504/12 від 06.06.2012 р. має порядковий номер 504, а оскаржувана Ухвала – номер 503, що достовірно свідчить про першочерговість надходження і прийняття Судом заяви Апелянта, а не Боржника.

По-друге.

За ч.3 ст. 9 Закону встановлено: „Якщо про порушення справи про банкрутство подається кілька заяв і одна заява повертається без розгляду, суддя розглядає інші заяви”.
За ч.16 ст. 11 Закону встановлено: „Після залишення заяви первісного заявника без розгляду господарський суд вирішує питання про порушення провадження у справі про банкрутство за заявою іншого кредитора відповідно до календарної черговості її надходження до господарського суду”.
Із змісту вказаних норм в комплексі випливає, що суд може розглядати інші заяви відповідно до календарної черговості виключно у випадку залишення заяви первісного заявника без розгляду.
Суд порушив цей імперативний припис.
Не залишаючи без розгляду заяву Апелянта як первісного по календарній даті, він розглянув заяву Боржника, подану пізніше, а потім безпідставно відмовив у прийнятті заяви Апелянта.

Крім цього, за ч. 12 ст. 7 Закону встановлено: „Якщо на момент подання заяви про порушення справи про банкрутство в суд вже надійшли одна або кілька заяв про порушення справи про банкрутство одного боржника, суд розглядає всі заяви, включаючи заяву кредитора або боржника, подану останньою”.
Суд порушив цей імперативний припис.

ЗАХИСТ ІНТЕРЕСІВ КРЕДИТОРІВ У ПРОЦЕСІ БАНКРУТСТВА
НАДІШЛІТЬ ВАШ ЗАПИТ

Не розглянувши заяву Апелянта як первісного по календарній даті, він розглянув тільки заяву Боржника, подану пізніше, а потім безпідставно відмовив у прийнятті заяви Апелянта.

На підставі викладеного та відповідно до ст. 104, 106 ГПК України прошу Харківський апеляційний господарський суд:
скасувати ухвалу Господарського суду Полтавської області №1/503/12 від 09.06.2012 р.

Додаткову інформацію з практики банкрутства читайте в Публікаціях,  тут,  тут,  також тут і на “Форумі Юридичного бюро Писаренка”.

Писаренко Олександр Олексійович, адвокат з судового супроводу бізнесових і податкових спорів, магістр бізнес адміністрування.

Тел. +38 (044) 270 60 46
Тел. +38 (050) 719 10 16
E-mail: info@fides.com.ua

2081
Ваша оцінка сторінки:
Середнє: 5 (1 голос)