Реєстрація права власності на квартиру | Оформлення права власності на нерухоме майно | Київ | Pysarenko Law Office

ПОСЛУГИ ПРИ ОФОРМЛЕННІ І РЕЄСТРАЦІЇ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО.

За ст. 331 Цивільного кодексу України право власності на новозбудоване нерухоме майно виникає з моменту завершення будівництва; якщо законом чи договором передбачено прийняття нерухомого майна до експлуатації, то право власності на таке майно виникає з моменту введення новобудови в експлуатацію; якщо законом передбачено необхідність державної реєстрації права власності на нерухоме майно, то право власності на нього виникає з моменту державної реєстрації.

Право власності на квартиру, отриману в результаті інвестування у будівництво багатоквартирного будинку чи купівлі майнових прав на квартиру під час будівництва будинку, виникає з моменту його державної реєстрації з видачею за бажанням власника витяга з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Витяг оформляється без використання спеціальних бланків, але з проставленням підпису та печатки державного реєстратора.

Реєстрація права власності на квартири в новобудовах проводиться виконавчими органами місцевих рад, державними реєстраторами прав або державними чи приватними нотаріусами відповідно до Закону «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та постанови КМУ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 25 грудня 2015 р. №1127 в редакції ПКМ від 23 серпня 2016 р. №553.

Реєстрація права власності здійснюється на квартиру в новозбудованому будинку, на яку правовстановлюючих документів раніше не видавалося.

Процедура реєстрації права власності на квартиру як на об’єкт нерухомого майна із відкриттям розділу у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно і присвоєнням реєстраційного номера визначена у вищевказаному законі (ст.ст. 15, 18) і проводиться нотаріусами чи держреєстраторами (ст.9).

Перелік документів для проведення реєстрації прав власності на квартиру як нерухоме майно регулюється зазначеною постановою КМУ.

Для державної реєстрації права власності на квартиру в новозбудованому будинку необхідно подати до відповідного центру надання адміністративних послуг чи нотаріусу:

– заяву встановленої форми з зазначенням отриманих від забудовника відомостей про реєстраційний номер документа, що засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом будинку, зареєстрованого в Єдиному реєстрі документів (за Наказом МІНЮСТУ “Про затвердження Вимог до оформлення заяв та рішень у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” та ст. 27 Закону);
– оригінал договору щодо інвестування квартири чи придбання майнових прав чи пайової участі в будівництві (з усіма додатками);
– оригінал договору про відступлення права вимоги по договору купівлі-продажу майнових прав на нерухоме майно;
– оригінал акта прийому-передачі квартири;
– технічний паспорт на квартиру; 
– заява або договір усіх співвласників про розподіл часток у спільній власності на квартиру (якщо набувається у спільну часткову власність);
– перелік фізичних та юридичних осіб-інвесторів, кошти яких залучалися для будівництва, затверджений особою, що залучала кошти (якщо така особа не подавала його раніше самостійно для долучення до державного реєстру речових прав);
– завірену замовником будівництва копію документа, що підтверджує право власності на об’єкт нерухомого майна до проведення його реконструкції (крім випадків, коли право власності на такий об’єкт вже зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухомість);
– завірену замовником будівництва копію документа про присвоєння нерухомому майну адреси (якщо така особа не подавала його раніше самостійно для долучення до державного реєстру речових прав), крім реєстрації права власності на реконструйований об’єкт нерухомого майна;
– копію паспорта;
– копію реєстраційного номера облікової картки платника податку;
– документ про сплату адміністративного сбору.

В залежності від договірних умов, обставин інвестування чи купівлі майнових прав перелік документів для реєстрації права власності на нерухоме майно може відрізнятися від вказаного вище.

Державна реєстрація права власності на квартиру й видача витяга проводиться у 5 робочих днів з дня подання заяви і вказаних документів при відсутності підстав для відмови у реєстрації прав.

НАДІШЛІТЬ ВАШ ЗАПИТ 

Юридичне бюро Писаренка

тел. (044) 270 60 46

е-мейл: info@fides.com.ua

 

Відмінні особливості нерухомого майна:

• фізична неможливість переміщення в просторі без втрати якості;
• висока вартість і її коливання в часі; 
• порядок виникнення, переходу, припинення права власності і деяких речових прав вимагає державної реєстрації;
• широке коло чинників, що можуть спричиняти недійсність виданих правовстановлюючих документів;
• широке коло осіб, що залучаються в оформлення угод з нерухомістю, або можуть оскаржити в суді права на нерухомість;
• переважно нотаріальна, рідше – проста письмова форма договорів про передачу прав;
• нормативно встановлений порядок розрахунків за угодами з нерухомістю;
• державний контроль за сплатою податків від доходів з відчуження нерухомості;
• широке коло факторів, що можуть заподіяти недійсність договорів на відчуження або передачу об’єктів;
• тривалий, трудоємкий, витратний розгляд спорів у суді по нерухомості;
• утруднена процедура визначення фізичного стану або якості об’єкта на певну дату для вирішення спору або суду по нерухомості;
• утруднена процедура визначення вартості об’єкта або його пошкоджень на певну дату для вирішення спору або суду по нерухомості.