Press-release: http://press.unian.net/rus/pressnews/1/20100728

Text below in the Netherlands language.

De Nederlandse Verhoeven Holding Uden B.V. beweert dat het bedrijf T. zich onttrekt aan de uitvoering van gerechtelijke uitspraken

Kiev. 28 juli. UNIAN. Het Nederlandse internationale transportbedrijf Verhoeven Holding Uden B.V. beweert dat de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid T. (Kiev) zich onttrekt aan het voltrekken van vonnissen ten gunste van Verhoeven Holding Uden en dat de bestuurder van T. Andrij V. onder ??n hoedje met een groep juristen handelingen heeft verricht om de volledige voltrekking van de vonnissen onmogelijk te maken.

Dit heeft de vertegenwoordiger van Verhoeven Holding Uden B.V., de advocaat van de priv? onderneming Pysarenko Legal Office dhr. Oleksandr PYSARENKO vandaag op de persconferentie bij de UNIAN bekendgemaakt.

Volgens hem hebben Verhoeven Internationaal Transport B.V. en T. Ltd. al in 2000 besloten een modern logistiek centrum in Kiev op te zetten dat diensten zou verlenen aan de Nederlandse en Oekra?ense klanten van beide partijen op het gebied van de verbetering van internationale logistiek, de inklaring en de opslag van goederen.

Met dit doel voor ogen hebben Verhoeven Internationaal Transport en T. Ltd. op 1 januari 2001 met de technische hulp van het Koninkrijk der Nederlanden (een subsidie) een overeenkomst getekend voor het bouwen van dit logistieke centrum.

Conform de overeenkomst heeft Verhoeven Internationaal Transport de verplichting op zich genomen om het gebouw, de installaties en de technische uitrusting voor het centrum te leveren, het installeren ervan te verzorgen en de werknemers van T. voor het gebruik ervan op te leiden. T. Ltd. heeft de verplichting op zich genomen het centrum in ontvangst te nemen, het te reconstrueren en de douaneformaliteiten te vervullen gepaard met het invoeren van de installaties.

In de periode van november 2002 tot augustus 2004 heeft Verhoeven Internationaal Transport T. Ltd. goederen, installaties en diensten ten bedrage van 851.000 euro geleverd wat de goedkeurde begroting met 350.000 euro te boven ging. Het laatstgenoemde bedrag heeft Verhoeven Internationaal Transport aan T. Ltd. als lening verstrekt.

T. Ltd. heeft dus gedeeltelijk op kosten van het Koninkrijk der Nederlanden en gedeeltelijk op kosten van de lening van Verhoeven Internationaal Transport een modern volgens de Westerse standaarden uitgerust logistiek centrum in eigendom gekregen.

Daarna heeft Verhoeven Internationaal Transport aan Verhoeven Holding Uden de rechten overgedragen om financi?le middelen te vorderen die de genoemde begroting te boven gaan, en de partijen hebben schriftelijk vastgesteld dat het bedrag dat de begroting te boven gaat, 350.000 euro bedraagt en als lening aan T. Ltd. wordt verstrekt. Rond deze lening hebben de partijen een overeenkomst over het verlenen van financi?le diensten getekend waarin de termijn van het gebruik van de lening en de manier van de terugbetaling ervan, alsmede de rente, werden geregeld. Volgens de overeenkomst wordt de lening tegen 7% jaarrente verstrekt die van 25 mei 2005 tot 31 januari 2008 wordt uitbetaald.

“In de loop van 2005-2008 werden er geen bedragen terugbetaald”, aldus de advocaat.

Volgens hem heeft Verhoeven Holding Uden zich vanwege de achterstallige terugbetaling van de schuld gewend tot de ondernemingsrechtbank van Kiev met de eis om de schuld terug te vorderen inclusief de rente, de boete wegens de achterstallige betaling en de inflatieratio. Na de behandeling van de zaak op 25 december 2008 heeft de rechtbank een vonnis uitgesproken volgens welke de eis gedeeltelijk werd ingewilligd ten bedrage van 588.000 euro (de vordering van de inflatieratio is geweigerd).

T. Ltd. is tegen het vonnis in beroep gegaan bij het College van Beroep voor de ondernemingsrechtbanken van Kiev en in 2009 bij het Hooggerechtshof in ondernemingszaken, maar het bedrijf liet de termijn voor het in beroep gaan zonder een gegronde reden verlopen, daarom werd er geweigerd de rechtszaak opnieuw in beroep te nemen.

Hierbij heeft Pysarenko vermeld dat T het vonnis en de eisen van de staatsgerechtsdeurwaarder niet uitvoert, de activa uit de onderneming probeert te halen in het belang van stromannen om de gedwongen terugvordering van de lening ten gunste van Verhoeven Holding Uden onmogelijk te maken.

De uitvoerende procedure ter vordering van de vermelde schuld is op 18 december 2009 gestart door een afdeling van de Staatsgerechtsdeurwaarder van het Hoofddepartement van Justitie in de regio van Kiev. Door dezelfde beschikking is er beslag gelegd op al het roerend goed van T. Ltd.

Maar aldus de advocaat heeft de directeur van T. Ltd. de goederen waarop beslag was gelegd, verborgen (geen trucks van de schuldenaar bevinden zich in Boryspil waar ze conform de gegevens van de wegenpolitie zijn geregistreerd) waardoor de wagens worden opgespoord (beschikking van de staatsgerechtsdeurwaarder).

Dhr. Pysarenko heeft toegevoegd dat ondanks het beslag en de beschikking tot opsporing, de organen van de staatswegenpolitie geen passende opsporingsactie ondernemen, 22 wagens van T. Ltd. worden verborgen van de staatsgerechtsdeurwaarder en T. tegelijkertijd een mogelijkheid heeft ze vrijelijk te gebruiken en de betaling conform de gerechtelijke vonnissen te ontduiken. ‘Maar deze feiten blijven buiten het gezichtsveld van de machthebbers’, aldus de advocaat.

De advocaat beweert dat T. Ltd., om zich aan de betalingen conform de vonnissen te onttrekken, de opslagruimte aan de Moskovsky prospekt in Kiev heeft verhuurd en daardoor waarschijnlijk ongedeclareerde opbrengsten ontvangt.

Dhr. Pysarenko heeft ook laten weten dat Verhoeven Holding Uden in juni 2010 bij de Staatsbelastingdienst van het stadsdeel Pechersk van Kiev en de Belastingpolitie van het stadsdeel Pechersk van Kiev drie verklaringen heeft ingediend met betrekking tot de achterstallige betaling van de belastingen door T. Ltd., het illegale gebruik van valutarekeningen in het buitenland en het ontduiken aan de terugkeer van valutaopbrengsten naar Oekra?ne.

Hij heeft hierbij toegevoegd dag de Staatsbelastingdienst heeft geweigerd te controleren of de belastingwetgeving werd nageleefd door een formeel nietszeggend briefje te sturen. Van de belastingpolitie van het stadsdeel Pechersk van Kiev zijn er tot nu toe geen berichten gekomen over de resultaten van de controle of de valuta- en belastingwetten zijn nageleefd.

Bovendien heeft dhr. Pysarenko gemeld dat de directeur van T. Ltd. Andrij V. tijdens persoonlijke gesprekken heeft gezegd dat hij connecties heeft bij alle ordehandhavende organen en rechtbanken en dat alle vonnissen ten gunste van Verhoeven Holding Uden zullen worden tenietgedaan.

Dhr. Pysrenko heeft ook opgemerkt dat zijn klant – Verhoeven Holding Uden – zeer verontrust is over zulke situatie in Oekra?ne en is verbaasd dat de machthebbers niets kunnen doen.