Rechtskundig bureau Pysarenko. Complexe rechtszaken over vermogen, zaken doen en belastingen in Oekraïne.

Zakendoen kan verschillend uitpakken.
Soms zijn conflicten onvermijdelijk.
Vaak kunnen ze niet buiten de rechtszaal worden opgelost.
Dat is precies wat we doen: we voeren rechts- en arbitragezaken over vermogens-, handels- en belastingsgeschillen in Oekraïne.
Hoe agressief de weerstand ook mag zijn, u moet winnen.
Wij zetten de wet en rechtszekerheid in dat u dit doel kunt bereiken.

Over het bureau

Het rechtskundig bureau Pysarenko richt zich opondernemingen met hoge en middelgrote omzet, Oekraïense en niet-Oekraïense.
We zijn gespecialiseerd in ingewikkelde rechts- en arbitrageprocedures, het beslechten van geschillen in Oekraïne en we voeren de verdediging in complexe rechtszaken.
Onze aanpak kenmerkt zich door nauwe samenwerking, grote omzichtigheid en diepgaande bekendheid met de kern van de zaken.
We hebben meer dan 190 zaken in portefeuille.
Ons doel is onze cliënten te steunen door ze effectieve juridische hulp te bieden.
Onze rechtspraktijk is in 1994 van start gegaan.

Diensten

1. Het voeren van rechtszaken over vermogens- en niet-vermogenskwesties voor de rechtbanken van Oekraïne en internationale arbitragegerechtshoven.
2. Juridische bijstand en begeleiding van handelsactiviteiten in Oekraïne.
3. Juridische verdediging in ondernemingsgeschillen.
4. Juridische bemiddeling bij overnames (fusies & acquisities), liquidaties en faillissementen.
5. Verdediging in belastingzaken.
6. Vertegenwoordiging bij de executie van uitspraken van Oekraïense rechtbanken en van internationale arbitragegerechtshoven.
7. Het voeren van rechtszaken en begeleiding bij overeenkomsten inzake onroerend goed.

Ervaring

Verdediging in vermogens-, investerings- en belastingzaken met Oekraïense en buitenlandse partijen:

• over eigendomsrechten en rechten op investeringen;
• over de invordering van schulden en boetes wegens contractbreuk;
• over onroerende zaken;
• in handelsgeschillen;
• tegen de inning van niet-wetmatig opgelegde belastingen;
• over insolventie, faillissement en liquidatie.

Juridische begeleiding van binnenlandse en internationale ondernemingsprojecten en overeenkomsten aangaande:

• het oprichten van een onderneming;
• binnen- en buitenlandse handel;
• investeringen en financiering;
• productieactiviteiten;
• het verwerven van rechten op onroerend goed;
• het kopen en verkopen van activa;
• het kopen en verkopen van een onderneming;
• belastingsplanning en vermindering van belasting.

Contact

Rechtskundig bureau Pysarenko

01001, Kiev, Maidan Nezalezhnosti,
vul. Mykhailivska, 22A, office 8.

Tel: +38 (044) 270 60 46
Fax: +38 (044) 279 56 32
E-mail: info@fides.com.ua